Nog niet alle vragen beantwoord?

Algemeen

Zijn er bonuspunten te verdienen?
Ik hoor iets over een goed doel. Hoe werkt dat precies?
Wie zijn de bedenkers van de Dorpsquiz?
Wanneer is de feestavond?
Waar wordt de quiz gespeeld?

Inschrijven

Hoe gaat de betaling precies in z’n werk?
Hoeveel mensen mogen er in mijn team?
Hoeveel teams mogen meedoen?